Meer regie en middelen nodig voor verantwoorde afbouw JeugdzorgPlus

De JeugdzorgPlus heeft nu meer middelen nodig om zorg te kunnen blijven leveren aan de meest kwetsbare jongeren en ondertussen te werken aan alternatieven zodat de gesloten jeugdhulp in 2030 afgebouwd kan zijn. De afbouw van de JeugdzorgPlus vraagt om sterke landelijke regie, om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. Dat blijkt uit de rapportage van de Jeugdautoriteit die vandaag gepubliceerd werd. De Jeugdautoriteit concludeert dat de gemiddelde bezetting van de JeugdzorgPlus 73% bedraagt, terwijl de financiering veelal gebaseerd is op een bezetting van 95%. “Dat betekent dat de tekorten oplopen en de continuïteit van zorg in het gedrang komt,” aldus Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. “Laat staan dat er ruimte is om alternatieve, beter passende hulp te ontwikkelen.”

In juli dit jaar maakten de JeugdzorgPlusinstellingen afspraken met het Rijk en de gemeenten om de JeugdzorgPlus af en om te bouwen. Het doel is nul gesloten plaatsingen in 2030. “Daarmee zijn we nu goed op weg”, zegt Bas Timman. Uit cijfers die Jeugdzorg Nederland deze week publiceert, blijkt dat het aantal jongeren in de JeugdzorgPlus voor het vierde jaar op rij is afgenomen. In de eerste helft van 2022 waren er 17% minder jongeren in zorg dan in dezelfde periode vorig jaar. “Dat is goed nieuws. We willen de gesloten jeugdhulp in 2030 in zijn geheel afgebouwd hebben omdat we geloven dat andere vormen van hulp beter passend zijn voor de kwetsbaarste jongeren in Nederland.”

Jeugdautoriteit: tarieven niet toereikend

De bevindingen van de Jeugdautoriteit zijn beduidend minder goed nieuws. Gemeenten hanteren veelal de P*Q-financiering waarbij instellingen betaald krijgen per geplaatste jongere. De tarieven zijn dekkend als er een bezettingsgraad van 95% is. De Jeugdautoriteit concludeert in haar rapportage dat de daadwerkelijke bezettingsgraad veel lager ligt. Op 1 juli was dat gemiddeld 73%. De tarieven zijn daardoor niet toereikend. De Jeugdautoriteit waarschuwt voor “ongecontroleerde afbouw van voorzieningen (..) waardoor continuïteit van zorg aan de kwetsbare jongeren in de JeugdzorgPlus niet kan worden gegarandeerd.” De autoriteit pleit voor meer regie op het verloop van de afbouw en de kosten die ermee gepaard gaan.

Middelen tijdelijk nodig

Bas Timman vreest een koude sanering: “In plaats van om te bouwen naar kleinschalige alternatieve vormen van verblijf, zullen organisaties moeten sluiten voor er een alternatief is. Juist de meest kwetsbare jongeren zullen tussen wal en schip vallen.” Jeugdzorg Nederland pleit daarom voor tijdelijk extra middelen om het gat tussen de daadwerkelijke bezettingsgraad en de bezettingsgraad waarop de financiering van JeugdzorgPlus gebaseerd is, te dichten. “Zodat we de oude voorzieningen snel kunnen afbouwen en kleinschalige voorzieningen kunnen opbouwen en jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben.”

 


Deel deze pagina: