Steun voor manifest van Het Vergeten Kind

Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn!’ Dat is de oproep die Stichting Het Vergeten Kind doet: ‘Wij willen dat jongeren in de jeugdhulp ook na hun 18e hulp krijgen, ongeacht hun woonplaats en ongeacht hun leeftijd.’ Jeugdzorg Nederland ondersteunt deze oproep van harte.

Veruit de meeste jongeren die jeugdzorg ontvangen worden geacht op het moment dat ze 18 jaar worden eigen benen te staan. Dat is voor velen een stressvol moment, omdat ze vaak op een aantal levensterreinen nog niet voldoende zelfredzaam zijn. Ze hebben behoefte aan langer durende ondersteuning tot aan het moment van die volwassenheid en zelfredzaamheid. Deze ondersteuning ontbreekt nog te vaak. Het risico is dat de problemen voorbij het 18e levensjaar voortduren of toenemen als jongeren geen hulp krijgen die aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

Jeugdzorg Nederland ondersteunt de oproep om de zorg en ondersteuning pas af te schalen op het moment dat de jongere daar aan toe is. En dus niet simpelweg omdat de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt. De afgelopen jaren hebben we hier al regelmatig voor gepleit, vaak ook samen met de vertegenwoordigers van jongeren in de jeugdzorg. De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van jongeren moet op vijf levensterreinen, de Big Five, geregeld zijn: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn.

De breedte van die vijf levensterreinen maakt duidelijk dat de jeugdzorg dit niet alleen kan. Samen met woningcorporaties, onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten moeten de handen ineengeslagen worden om jongeren de beste kansen te kunnen bieden op zelfstandigheid. Alleen vanuit die gezamenlijkheid kan een soepele overgang naar volwassenheid gestimuleerd worden. Hopelijk helpt de actie van Stichting Het Vergeten Kind om de coalitie van organisaties die hier een actieve rol in willen spelen te vergroten. En gaat de overheid eindelijk aan de slag met de aanbevelingen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving uit 2018:

–       ‘Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar

–      ‘Zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van levensdoelen

De actie van Het Vergeten Kind sluit hier naadloos op aan.


Deel deze pagina: