Actieplan Pleegzorg naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft op 30 mei het Actieplan Pleegzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In het plan staan lopende en nieuwe acties om actuele opgaven in de pleegzorg op te pakken. Jeugdzorg Nederland droeg bij aan het opstellen van het plan.

Het actieplan was eind vorig jaar door de staatssecretaris toegezegd naar aanleiding van vragen en moties van meerdere Kamerleden. De afgelopen maanden hebben de ministeries van VWS en V&J samen met Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) acties opgesteld op basis van knelpunten uit het veld.

Het plan omvat vier actielijnen:

1.      Continuïteit en stabiliteit, ook na het 18e jaar;
2.      Toerusten van pleegouders;
3.      Werven en screenen van pleegouders;
4.      De positie van pleegzorg als vorm van jeugdhulp.


Deel deze pagina: