21/04/2011

Decentralisatie Jeugdzorg gefaseerd & met eigen wettelijk kader

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben na lang onderhandelen een bestuursakkoord (onderhandelaarsakkoord) gesloten. Uitgangspunt van dit akkoord is een krachtige, kleine overheid die zich tot haar kerntaken beperkt en waarbij taken zo dicht mogelijk bij...

Lees meer

16/03/2011

De eerste stapjes

Probeer maar eens aan een geïnteresseerde buitenstaander uit te leggen hoe de jeugdzorg is georganiseerd. Niet aan beginnen, zou mijn advies zijn. Vier departementen die zich er mee bemoeien – Volksgezondheid, Onderwijs, Sociale zaken, Veiligheid...

Lees meer

03/01/2011

Voor de bakker

Je zult op maandag maar eens warme bakker in een kleine gemeente zijn en de volgende dag tot het eervolle ambt van wethouder worden geroepen. Wat dan? Een lawine van regelingen, opdrachten en verwachtingen met...

Lees meer

04/10/2010

Decentralisatie jeugdzorg versneld uitgevoerd

Uit het regeerakkoord en de financiële bijlage blijkt dat de decentralisatie van de provinciale jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVG versneld wordt uitgevoerd. In de kabinetsvisie van het demissionaire kabinet Balkenende IV was nog sprake van een...

Lees meer

01/06/2010

Parlementaire Werkgroep presenteert ‘Jeugdzorg Dichterbij’

Vanmiddag overhandigt de Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg haar bevindingen in het rapport ‘Jeugdzorg Dichterbij’ aan voorzitter Verbeet van de Tweede Kamer. Daarna presenteert de voorzitter van de parlementaire werkgroep, PvdA kamerlid Pierre Heijnen, de hoofdlijnen...

Lees meer

09/04/2010

Centrum voor Jeugd en Gezin centraal in kabinetsvisie

De teerling is geworpen. Vandaag heeft het demissionaire kabinet zijn langverwachte visie op de knelpunten in de zorg voor jeugd aangeboden aan de Tweede Kamer. De hoge status van het stuk is inmiddels afgekalfd. De...

Lees meer

28/11/2009

Inzet gemeenten cruciaal bij aanpak jeugdzorg

MOgroep Jeugdzorg roept gemeenten op zich in te zetten voor het terugdringen van de toestroom van geïndiceerde jeugdzorg. Aanleiding hiervan is het bestuursakkoord dat vandaag tussen het programmaministerie Jeugd en Gezin en IPO gesloten is....

Lees meer

10/06/2009

Commissie Paas: vrijwillige jeugdzorg naar gemeente

In het advies van de Commissie Zorg om Jeugd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt voorgesteld om de regie, zowel bestuurlijk als uitvoerend, voor alle vrijwillige hulpverlening bij de gemeenten onder te brengen....

Lees meer

1 12 13 14