06/09/2017

Een kijkje in de spiegel

De beste spiegel voor jeugdzorgprofessionals wordt geboden door (oud-)cliënten. Daarom organiseert Samen Veilig Midden-Nederland met enige regelmaat zogenoemde spiegelbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten vertellen (oud-)cliënten over hoe zij de ondersteuning ervaren. Vandaag vertelt Mieke aan een...

Lees meer

14/08/2017

Transformatie jeugdhulp: van samen werken naar samenwerken

Het is een regenachtige dinsdagochtend als ik via een collega een telefoontje krijg van een wijkteam-medewerker. Hij is op zoek naar een plek voor een moeder en kind. Of wij willen meedenken met een oplossing…...

Lees meer

14/07/2017

Versterkte samenwerking in zorglandschap Jeugd

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches hebben afspraken gemaakt om jeugdigen en gezinnen beter te helpen. Met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis. In een statement spreken de partijen af...

Lees meer

05/07/2017

Geluk zit óók in kleine hoekjes

Soms zijn de problemen in een gezin zo complex en divers dat een Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen (VIG) wordt opgelegd. Een gezin krijgt dan gedwongen thuishulp van een gezinscoach die 24 uur per dag, zeven...

Lees meer

30/06/2017

Nieuwe cao Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland en de vakbonden, FNV, CNV en FBZ, ondertekenen vandaag de nieuwe cao Jeugdzorg. De leden van Jeugdzorg Nederland stemden gistermiddag in met het akkoord dat de onderhandelaars eind vorige maand sloten. Eerder gaven...

Lees meer

28/06/2017

Aantal nieuwe pleegouders neemt af

In 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 450 afgenomen. Dat is een daling van 15% in vergelijking met 2015. De instroom van pleegouders is daardoor voor het eerst sinds 2011 kleiner dan de uitstroom....

Lees meer

20/06/2017

Een stukje saamhorigheid

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je het nieuws en de actualiteiten rond de formatie volgt, lijkt het net alsof er in Nederland meer is waarin we verschillen dan waarin we delen....

Lees meer

15/06/2017

Opvoedondersteuning gaf Suzanne vertrouwen

Suzanne is moeder van een 14-jarige tweeling. Eén van de jongens heeft autisme. Haar zoon van 7 vertoont ‘ander’ gedrag en haar man worstelt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ze vroeg Quintus van het buurtteam...

Lees meer

09/06/2017

“In welke wereld zijn wij jeugdhulpverleners terechtgekomen?”

Onlangs werd ik gebeld door een vriendelijke consultant van een groot advies- en accountantsbureau. Deze consultant waarschuwde mij voor de risico’s met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Een ieder die werkzaam is in de jeugdhulpverlening zal, net als...

Lees meer

08/06/2017

Meld je aan voor de Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp!

Hoe richten we het zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp verder in? En hoe versterken we de samenwerking tussen gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders? Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp nodigt geïnteresseerde medewerkers van alle betrokken partijen van harte...

Lees meer

1 15 16 17 18