28/01/2014

Eenderde minder uithuisplaatsingen door nieuwe manier van werken bij William Schrikker Groep

Veiligheid van kinderen centraal, werken vanuit partnerschap met ouders en netwerk, een planmatige, creatieve aanpak en een constructieve samenwerking met hulpinstanties vanuit het gemeentelijk domein kenmerken het meerjarenprogramma Door Ontwikkeling Delta (DOD) van de William...

Lees meer

27/01/2014

Memorie van antwoord tweede vragenronde Eerste Kamer

Na de eerste vragenronde over de nieuwe Jeugdwet heeft de vaste commissie voor VWS van de Eerste Kamer aanvullende vragen aan het kabinet gesteld. Afgelopen vrijdag 24 januari ontving de Eerste Kamer het nadere memorie...

Lees meer

22/01/2014

Ruim duizend werknemers bij manifestatie Jeugdwet

Ruim duizend werknemers in de jeugdzorg waren vandaag aanwezig bij de door de AbvaKabo FNV georganiseerde manifestatie Jeugdwet in de Grote Kerk in Den Haag. Daar uitten zij hun zorgen over het verlies van werkgelegenheid...

Lees meer

15/01/2014

Aanvullende vragen Eerste Kamer over jeugdwet

De vaste commissie voor VWS van de Eerste Kamer gaat nieuwe vragen aan het kabinet stellen over het wetsvoorstel van de nieuwe Jeugdwet. In de vorige nieuwsbrief trof u de antwoorden op de eerste vragenronde...

Lees meer

09/01/2014

Jeugdzorgmanifestatie

Op 22 januari 2014 organiseert AbvaKabo FNV een manifestatie voor jeugdwerkers in Den Haag. Zij wil medewerkers in de jeugdzorg hiermee een stem geven. Jeugdzorg Nederland is door AbvaKabo geïnformeerd over deze bijeenkomst. Wij brengen...

Lees meer

10/12/2013

Rapport Kinderombudsman: Jeugdzorg Nederland onderschrijft conclusie en neemt aanbevelingen ter harte

De eindconclusie in het rapport van De Kinderombudsman over feitenonderzoek bij ingrijpende jeugdzorgbeslissingen luidt: ‘Concluderend kan worden gesteld dat het AMK, BJZ en de Raad over het algemeen professioneel en deskundig te werk gaan’. Wel...

Lees meer

28/11/2013

Begrotingsbehandeling: Zorgen, moties en toezeggingen over stelselwijziging

Staatssecretaris Van Rijn gaat overleggen met de transitiecommissie (commissie Geluk) over de manier waarop in de volgende reguliere rapportage over de transitie, ook de stand van zaken rond de regionale transitiearrangementen meegenomen kan worden. Dit...

Lees meer

21/11/2013

Tweede Kamer in gesprek met commissie Geluk

Donderdag 21 november vond er een gesprek plaats tussen de Tweede Kamer (commissie VWS) en Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) over het rapport van de TSJ over de regionale transitiearrangementen (RTA’s). De commissie gaf een toelichting...

Lees meer

14/11/2013

Reacties rondom presentatie transitie-arrangementen

Dinsdag 12 november zijn de regionale transitie-arrangementen in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag gepresenteerd. De dag daarvoor bracht Jeugdzorg Nederland naar aanleiding van een eigen analyse naar buiten dat het zich grote zorgen maakt...

Lees meer

12/11/2013

‘Gemeentelijke jeugdplannen nog ontoereikend’

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd – Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging voor Orthopedagogische Behandelcentra – zijn zeer bezorgd over de inhoud van de zgn. transitiearrangementen voor de zorg voor...

Lees meer

11/11/2013

Gros regionale jeugdzorgplannen pakt desastreus uit

Jeugdzorg Nederland maakt zich grote zorgen over de regionale jeugdzorgplannen waarin de gemeenten aangeven hoe zij de overgang van de jeugdzorg van rijk en provincies naar de gemeenten willen vormgeven. Hans Kamps, voorzitter van Jeugdzorg...

Lees meer

18/10/2013

Jeugdwet realiseert integrale zorg voor jeugd

De nieuwe Jeugdwet is afgelopen weken plenair behandeld in de Tweede Kamer en op donderdag 17 oktober met meerderheid van stemmen aangenomen. Het onlangs gesloten akkoord tussen coalitie enerzijds, en D66, CU en SGP anderzijds,...

Lees meer

17/10/2013

Brede Kamermeerderheid stemt in met Jeugdwet

De Jeugdwet is donderdagavond, zoals verwacht, met een brede Kamermeerderheid aangenomen. Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Alleen de SP, PVV, 50Plus en de Partij voor de dieren stemden tegen. Voor...

Lees meer

11/10/2013

Kamermeerderheid steunt Jeugdwet

Een ruime Kamermeerderheid steunt het wetsvoorstel van de staatssecretarissen Van Rijn (Welzijn) en Teeven (Justitie) om de jeugdzorg in 2015 over te hevelen van Rijk naar gemeenten. Dat bleek tijdens de eerste termijn van de...

Lees meer

05/10/2013

Regionale Transitiearrangementen voldoen niet aan de eisen

De Transitiecommissie heeft op 4 oktober 2013 een tussenrapport uitgebracht over de Regionale Transitiearrangementen. De commissie is positief over het proces van totstandkoming van de arrangementen, maar inhoudelijk signaleert de commissie een aantal grote knelpunten....

Lees meer