05/10/2020

‘Fundament jeugdhulp op instorten, andere tarieven nodig’

Het gaat niet goed met een belangrijk deel van de jeugdhulporganisaties. Dat blijkt uit onderzoek van Jeugdzorg Nederland begin oktober publiceerde, naar de jaarrekeningen van honderden aanbieders. Bijna de helft van de zogenoemde systeempartijen scoort...

Lees meer

16/09/2020

BGZJ: wetsvoorstel rechtspositie jongeren onvoldoende

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) vinden dat de ‘Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen’ niet of nauwelijks bijdraagt aan het beoogde doel om de positie van jongeren te versterken. De BGZJ adviseert om de wet...

Lees meer

15/09/2020

Prinsjesdag: ’Geen pleisters plakken, maar structurele oplossingen nodig’

Jeugdzorg Nederland vindt het terecht dat de gemeenten ook in 2022 extra geld voor jeugdzorg krijgen. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan om, net als de afgelopen jaren, ‘eenmalig’ 300 miljoen euro extra vrij te...

Lees meer

07/09/2020

BGZJ voorzichtig positief over wetsvoorstel Jeugd

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn positief over de stap die met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ gezet wordt naar een beter jeugdstelsel. Die stap is volgens de jeugdbranches hard nodig...

Lees meer

14/07/2020

Lichte groei pleegzorg in 2019

In 2019 hebben 16.700 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 23.272 jeugdigen. Het aantal pleegkinderen is met 530 toegenomen in vergelijking met 2018. Op 31 december 2019 woonden 19.042 jeugdigen bij pleegouders. De cijfers...

Lees meer

24/06/2020

Minister zet stelselwijziging door ondanks kritische Kamer

Diverse partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch op de plannen van minister De Jonge om de regionale samenwerking tussen gemeenten bij jeugdzorg wettelijk vast te leggen. Dat bleek tijdens het algemeen overleg Jeugd gisteravond....

Lees meer

18/06/2020

Brandbrief jeugdbranches aan Tweede Kamer

De gezamenlijke jeugdbranches steunen de plannen van de ministers De Jonge en Dekker om de Jeugdwet aan te passen en zo het stelsel beter te laten werken, maar vinden dat er nog wel een schepje...

Lees meer

09/06/2020

Jeugdzorg legt fundament voor verminderen gedwongen afzonderen

Het project ‘Ik laat je niet alleen’ heeft een tussenrapportage opgeleverd met daarin resultaten van metingen die bij JeugdzorgPlus-instellingen het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Naast resultaten van de metingen, doet het rapport aanbevelingen voor...

Lees meer

04/06/2020

Stoppen met vermijdbaar tijdschrijven

Tijdschrijven blijkt de grootste ergernis te zijn onder jeugdzorgwerkers als het gaat om overbodige administratieve handelingen. Tijdens de landelijke ‘schrapweek’ in februari van dit jaar hebben Jeugdzorg Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het...

Lees meer

03/06/2020

Jeugdbranches: corona-maatregelen sociaal domein ook na 1 juli nodig

De gezamenlijke jeugdbranches zijn onaangenaam verrast door het bericht van de VNG dat in overleg met het kabinet is besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt. De Branches Gespecialiseerde Zorg...

Lees meer

27/05/2020

Jeugdbranches herkennen zorgen inspectie: kwaliteit en financiën onder druk

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd trekt in het Jaarbeeld 2019 aan de bel over kleine nieuwe jeugdhulpaanbieders die niet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen en over de financiële problemen bij grotere jeugdhulpaanbieders. De gezamenlijke...

Lees meer

26/05/2020

Wijziging woonplaatsbeginsel jaar uitgesteld

De wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is een jaar uitgesteld. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat nu in per 1 januari 2022 in plaats van 2021. De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat gepaard met...

Lees meer

19/05/2020

Jeugdbranches over voorstel VNG: goede intenties, maar te vrijblijvend

De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC waarderen het initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om te komen tot betere afspraken voor regionale samenwerking en zorgvuldigheidseisen in een zogenoemde Norm voor Opdrachtgeverschap....

Lees meer

01/05/2020

Daling JeugdzorgPlus zet door

Het aantal jongeren dat in 2019 in de gesloten jeugdzorg -de zogenoemde JeugdzorgPlus- een (of meerdere) plaatsing(en) heeft gehad, is met 5% gedaald ten opzichte van 2018. Ook in 2018 was er sprake van een...

Lees meer

16/04/2020

Jeugdbranches: blij met financiële zekerheid, maar bezorgd over administratieve lasten

Gemeenten geven aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tijdens de coronacrisis een omzetgarantie. Het eerdere akkoord tussen VWS en VNG hierover is nader uitgewerkt en op 16 april gepresenteerd. De jeugdbranches zijn tevreden over de gemaakte...

Lees meer