Prinsjesdag: seinen voor jeugdzorg staan nog steeds op rood

De Miljoenennota en de begrotingen bevatten voor de jeugdzorg geen verrassingen. Dat er extra geld beschikbaar komt om de werkdruk in de jeugdbescherming te verlagen was al eerder bekend. De problemen in de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn groot. Met de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming liggen er belangrijke plannen om het jeugdzorgstelsel fors te verbeteren. Ronnie van Diemen, voorzitter van Jeugdzorg Nederland: ‘Het is goed dat die plannen er liggen en we zijn blij dat de Tweede Kamer deze onderwerpen niet controversieel heeft verklaard. Het gaat echter nog een hele tijd duren voor deze plannen leiden tot merkbare verbeteringen in de praktijk, terwijl de problemen nú heel groot zijn. En juist de meest kwetsbare kinderen en gezinnen en hun hulpverleners zijn daarvan de dupe.’

Recent bleek uit de EY-zorgbarometer dat de jeugdzorg de enige zorgsector is waar de optelsom van alle resultaten een verlies laat zien. Bijna alle seinen staan voor de jeugdzorg op rood, zo concludeerde EY. Jeugdzorg Nederland heeft twee grote zorgen bij de Prinsjesdagplannen. Van Diemen: ‘Er moet op korte termijn meer gebeuren om de grootste en meest urgente problemen in de jeugdzorg aan te pakken, maar op de verlaging van de werkdruk voor de jeugdbescherming na lezen we hier niets over terug in de Prinsjesdagplannen. Ook boven de plannen voor de langere termijn hangen donkere wolken, in de vorm van forse ingeboekte bezuinigingen. Het is belangrijk dat een volgend kabinet hierin bijstuurt en zorgt dat alle hervormingsplannen ook uitgevoerd kunnen worden.’ De problemen in de jeugdzorg zijn dagelijks merkbaar voor kinderen en gezinnen: wachtlijsten, bureaucratie en de moeizame zoektocht naar passende zorg. En ook voor de jeugdzorgprofessionals, die onder steeds moeilijkere omstandigheden hun werk moeten doen. Van Diemen: ‘Er is tijd en ruimte nodig om de gewenste hervormingen in de jeugdzorg te realiseren en er is óók tijd en ruimte nodig voor de zorg en hulp die nú nodig is. We missen dit urgentiebesef bij het kabinet.’

Jeugdzorg Nederland is blij met de aandacht voor bestaanszekerheid en het tegengaan van armoede. Van Diemen: ‘Schulden, armoede en de gevolgen hiervan, zoals stress en dakloosheid, hebben grote impact op gezinnen. Het aanpakken van deze problemen helpt deze gezinnen en helpt daarmee ook om de druk op het jeugdstelsel te verlichten. Bestaanszekerheid is immers een belangrijke randvoorwaarde om veilig en gezond op te kunnen groeien. Het demissionaire kabinet zet enkele stappen in de goede richting, maar het is van groot belang dat er de komende tijd meer stappen volgen.’ De branche is ook tevreden met de aandacht in de Troonrede voor het welbevinden van en de prestatiedruk bij jongeren.

De komende tijd blijft Jeugdzorg Nederland met de betrokken partners doorwerken aan de uitwerking van de afspraken in de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Van Diemen: ‘We kunnen niet langer wachten, er zijn genoeg afspraken waar we mee aan de slag kunnen en willen. Kinderen, gezinnen en professionals moeten gaan merken dat het beter gaat. Het is belangrijk dat de rijksoverheid haar bijdrage aan deze plannen blijft leveren. En dat een volgend kabinet hier nog een flinke schep bovenop doet.’

 

Meer informatie:

Verkiezingspamflet Jeugdzorg Nederland

Oproep: zet jeugdzorgplannen door

Hervormingsagenda Jeugd: aan de slag

Zorgbarometer: seinen voor jeugdzorg op rood

Miljoenennota en begrotingen


Deel deze pagina: