Aanpak loverboyproblematiek en mensenhandel

Hun verleden is niet hun toekomst. Onder die titel presenteerde Commissie Azough eind 2014 het ‘Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd’. De commissie werd ingesteld op initiatief van organisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland, met steun van het ministerie van VWS.

Na de presentatie heeft de commissie Azough in samenwerking met jeugdzorgorganisaties en het Nederlands Jeugdinstituut producten ontwikkeld die in het actieplan zijn aangekondigd. Deze producten vindt u in de rechterkolom op deze pagina bij Gerelateerde documenten. De wegwijzer mensenhandel helpt professionals de juiste ondersteuning te vinden voor slachtoffers van mensenhandel.

Begin 2017 presenteerde de vervolgcommissie Azough tien aanbevelingen voor een aanpak specifiek gericht op meisjes en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problematiek (GGZ).


Deel deze pagina: