Voorkomen seksueel misbruik

Leden van Jeugdzorg Nederland hanteren het kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik. Het kwaliteitskader bevat maatregelen om misbruik in de jeugdzorg te voorkomen.

Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader is opgesteld in 2013, door een onafhankelijke commissie onder leiding van voormalig vicepremier André Rouvoet. Dat gebeurde naar aanleiding van het rapport van de commissie Samson: ‘Omringd door zorg en toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen 1945 tot heden’.
Commissie Rouvoet heeft toegezien op de implementatie, uitvoering en borging van het kwaliteitskader door de aangesloten jeugdzorgorganisaties bij Jeugdzorg Nederland.


Deel deze pagina: