Kindermishandeling

Door kindermishandeling of huiselijk geweld kan de ontwikkeling van een kind onder druk komen te staan. Daarom is het belangrijk om onveilige opvoedsituaties voor jeugdigen tijdig te signaleren, te bespreken en te verbeteren. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is per regio georganiseerd en geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Iedereen kan (anoniem) advies vragen of melding doen bij Veilig Thuis.
De hulpverlener van Veilig Thuis kijkt vervolgens of, en welke professionele hulp er nodig is. Dat kan jeugdhulp zijn, maar ook jeugdbescherming. In het laatste geval doet eerst de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek en besluit de kinderrechter of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Een aantal Veilig-Thuis-organisaties is ondergebracht bij de gecertificeerde instellingen.

Meldcode

Alle professionals die met kinderen en ouders werken hebben een verantwoordelijkheid in het veilig opgroeien van kinderen. Het is verplicht te werken volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.


Deel deze pagina: