Werkgeverszaken en arbeidsmarkt

Cao Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV, CNV en FBZ over de cao Jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland streeft naar een evenwichtige, marktconforme overeenkomst die het personeelsbeleid van onze leden ondersteunt. Vooraf formuleert ze samen met de leden de wensen voor de nieuwe cao. Daarmee gaat Jeugdzorg Nederland de onderhandelingen in. Pas als de leden het principeakkoord met de bonden goedkeuren, kan Jeugdzorg Nederland een definitief cao-akkoord afsluiten.

Platform Jeugdzorg Werkt!

Voor arbeidsmarktvragen en vragen over arbeidsomstandigheden kunnen jeugdzorgorganisaties terecht bij het platform Jeugdzorg Werkt!. Jeugdzorg Werkt! is een initiatief van Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV, CNV en FBZ.
Jeugdzorg Werkt! werkt in opdracht van werkgevers en werknemers. Ze doet onderzoek naar arbeidsmarktontwikkelingen en verzorgt, op basis van dat onderzoek, bruikbare handvatten voor werkgevers, werknemers én werkzoekenden.

Jeugdzorg Werkt! helpt onder meer bij opleidings- en personeelsbeleid en het invoeren van nieuwe regelgeving. Daarnaast staat Jeugdzorg Werkt! organisaties bij met advies en informatie over arbeidsomstandigheden:

  • Wat moet en wat mág?
  • Wat zijn de belangrijkste risicofactoren in de Jeugdzorg?
  • Hoe kunnen ondernemers/organisaties de werkdruk verlichten en het ziekteverzuim terugdringen?

Jeugdzorg Werkt! ontwikkelt instrumenten om de arbeidsomstandigheden in de jeugdzorg te verbeteren.
Bekijk hier het jaarbeeld 2022.

Samenwerking met AWVN

Jeugdzorg Nederland werkt samen met werkgeversvereniging AWVN. De AWVN ondersteunt, als samenwerkingspartner van Jeugdzorg Nederland, jeugdzorgorganisaties bij complexe vragen over arbeids- en sociaal recht, arbeidsvoorwaarden en HR-strategie.


Deel deze pagina: