07/12/2016

Wie durft?

Voorzitter Hans Spigt sprak op het Divosa-congres over betere samenwerking binnen het sociale domein. Zorg samen voor werk voor jongeren uit de jeugdzorg. Hij verwerkte zijn speech ook tot een column: Ik hoorde laatst het...

Lees meer

29/11/2016

Beste wethouder Jeugd…..

Zoals ieder jaar stuurt Sinterklaas een gedicht en een klein geschenk aan alle wethouders Jeugd. Uw betrokkenheid bij de zorg voor jeugd, doet Sinterklaas veel deugd. Utrecht, 5 december 2016 Beste wethouder Jeugd, Al bijna...

Lees meer

14/11/2016

Tweede Kamer bezorgd over jeugdzorg

Tweede Kamerleden zijn nog altijd zeer betrokken bij de gedecentraliseerde jeugdzorg. Bij het begrotingsdebat Jeugdzorg kwamen veel onderwerpen aan de orde. Er zijn zorgen over de tarieven, er komen actieplannen voor Pleegzorg en Waarheidsvinding en...

Lees meer

09/11/2016

Goede zorg, fair tarief

Volgende week vergadert de Tweede Kamer over de begroting Jeugdzorg. Hans Spigt maakt zich zorgen over de druk op de tarieven. Voorkom een ‘race to the bottom’ en accepteer dat bij goede zorg ook een...

Lees meer

07/11/2016

Jeugdzorg Nederland: breder onderzoek nodig

Jeugdzorg Nederland ziet geweld tegen kinderen en jongeren als een maatschappelijk probleem dat om breed onderzoek vraagt. Het kabinet formuleert de onderzoeksopdracht aan De Winter echter beperkt en betrekt niet alle vormen van jeugdhulp. Het...

Lees meer

03/11/2016

Als de jeugd de toekomst heeft, dan …………

Met verbazing heb ik de troonrede aangehoord (en nog eens nagelezen). Het woord jeugd stond er niet in of het was in lijdende zin: iets over “volgende generatie, meer jongeren zijn aan het werk, extra...

Lees meer

17/10/2016

Wachtlijsten: regionale aanpak gemeenten en jeugdaanbieders

De Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd – Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC- ontwikkelden samen met de VNG een regionale aanpak bij wachtlijsten en wachttijden voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen. De kern is...

Lees meer

04/10/2016

Werken aan regionale toekomstvisie

De vijfde rapportage van de Transitiecommissie Sociaal Domein staat vol met belangwekkende constateringen en interessante aanbevelingen. Voorzitter Hans Spigt licht één van de aanbevelingen er uit. Nou ja, twee dan. Eind vorige week verscheen de...

Lees meer

06/07/2016

Van Rijn: standaardisering niet vrijblijvend voor gemeenten

In korte tijd sprak de Tweede Kamer twee keer over de administratieve lasten bij jeugdzorgorganisaties doordat gemeenten verschillende eisen stellen bij inkoop, facturering en verantwoording. Op 30 juni 2016 vond het AO Jeugdhulp plaats en...

Lees meer

29/06/2016

Bestrijd bureaucratie, gebruik standaardartikelen

In aanloop naar het AO Jeugdhulp (30 juni 2016) en het AO Regeldruk Care (6 juli 2016) stuurden de betrokken branches samen twee brieven aan de Tweede Kamer. Een groot zorgpunt is de enorme bureaucratie...

Lees meer

1 2 3 4 14