03/10/2013

Continuïteit jeugdzorg in gevaar: overgangsregime noodzakelijk voor Jeugdwet

In de nieuwe Jeugdwet ontbreekt een verantwoorde overgangsregeling. In 2015 wordt daardoor zo fors op de jeugdzorg bezuinigd (oplopend tot 30%) dat de continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit ernstig gevaar lopen. Kwetsbare kinderen en ouders ontvangen...

Lees meer

18/09/2013

VNG stapt uit overleg met kabinet over decentralisatie zorgtaken

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schort het overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de decentralisatie van (zorg)taken op. Volgens de VNG is er nog te veel onduidelijk. Wanneer de staatssecretaris duidelijkheid kan geven over...

Lees meer

17/09/2013

Koning onderstreept belang decentralisatie jeugdzorg in Troonrede

In zijn eerste Troonrede ging koning Willem-Alexander op 17 september 2013 onder andere in op de decentralisaties op het terrein van zorg en sociale zekerheid. Hij begon met het nieuwe stelsel van jeugdzorg dat in...

Lees meer

11/09/2013

CPB over risico’s en kansen decentralisaties

De drie decentralisaties op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie brengen zowel voor- als nadelen met zich mee. Dat blijkt uit een inventarisatie van risico’s en kansen door het Centraal Planbureau (CPB) die op...

Lees meer

15/08/2013

AMK: Meldpunt en snelle hulp in één hand houden

Uit het jaaroverzicht 2012 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling blijkt dat er na een jarenlange stijging in 2012 ongeveer even veel telefoontjes binnenkwamen als in 2011, namelijk ruim 65.000. Slechts een relatief beperkt aantal...

Lees meer

03/07/2013

Jeugdwet ligt bij de Tweede Kamer

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet...

Lees meer

28/06/2013

AO Jeugdzorg: transitie per 1-1-2015 gaat door, ondanks zorgen

Vanuit de Tweede Kamer werden tijdens het AO op donderdag 27 juni over de transitie veel zorgen geuit over het transitieproces, maar uiteindelijk was er brede steun voor het traject dat is ingezet. Staatssecretaris Van...

Lees meer

20/06/2013

Transitie Jeugdzorg verloopt onzorgvuldig: duidelijkheid vereist voor 31 december 2013

Jeugdzorg Nederland heeft kennis genomen van de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) en deelt de zorgen van de commissie dat veel noodzakelijke maatregelen voor een verantwoorde decentralisatie nog niet tot stand zijn...

Lees meer

19/06/2013

Brandbrief Jeugdzorg Nederland en vakbonden over transitie Jeugdzorg naar Tweede Kamer

De manier waarop de jeugdzorg bij gemeenten over de schutting wordt gegooid, is volstrekt onacceptabel. Jeugdzorg Nederland, FBZ, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak sturen daarover woensdag 19 juni een brandbrief naar de Tweede Kamer....

Lees meer

15/05/2013

Uitstel concrete overgangsmaatregelen is gemiste kans

Jeugdzorg Nederland vindt het een gemiste kans dat rijk, provincies en gemeenten tijdens hun laatste Bestuurlijke Overleg in april niet tot concrete afspraken (“overgangsmaatregelen”) konden komen over de continuïteit van zorg, frictiekosten en noodzakelijke zorginfrastructuur...

Lees meer

22/03/2013

Spoed-AO over transitie Jeugdzorg

Donderdag 21 maart vond een spoed-AO plaats over de eerste rapportage van de Transitiecommissie gevormd door VWS, VNG en IPO. In het rapport liet de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd weten bezorgd te zijn over tempo en...

Lees meer

21/03/2013

Voorzitter Jeugdzorg Nederland roept op tot Jeugdakkoord

In De Volkskrant van vanochtend 21 maart roept Hans Kamps, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, op tot een Jeugdakkoord. Hij stelt dit in een interview onder de kop ‘Gemeenten nog lang niet klaar voor jeugdzorg’. Kamps...

Lees meer

17/10/2012

Reacties Jeugdzorg Nederland en gezamenlijke branches op concept wetsvoorstel Jeugdwet

Jeugdzorg Nederland én de gezamenlijke partijen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra hebben op 16 oktober hun reactie op het concept wetsvoorstel Jeugdwet naar het ministerie van VWS gestuurd....

Lees meer

08/10/2012

Reactie Jeugdzorg op rapport Commissie Samson: Jeugdzorg pakt seksueel misbruik branchebreed aan

Jeugdzorg Nederland is in het hart geraakt door het onderzoek van de Commissie Samson en betreurt ten zeerste dat jongeren binnen de jeugdzorg worden geconfronteerd met seksueel misbruik. Jeugdzorg Nederland benadrukt dat bij misbruik door...

Lees meer

21/06/2012

Hoofdpunten Stelseldebat Jeugdzorg 20 juni over Jeugdzorg

Gisteren, woensdag 20 juni, vond in de Tweede Kamer het 4 uur durende debat plaats over de stelselherziening Jeugdzorg. Bijna alle politieke partijen namen deel aan dit debat, uitgezonderd de SGP en de Partij voor...

Lees meer