Jeugdbranches omarmen oplossingsrichtingen Het Vergeten Kind

 

Deze week presenteerde stichting Het Vergeten Kind een petitie, manifest en een rapport waarin 37 jongeren en 75 professionals hun ervaringen in de gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus) delen. De gezamenlijke jeugdbranches (BGZJ) omarmen de richting die Het Vergeten Kind kiest met deze acties. De gezamenlijke jeugdbranches staan ook voor een liefdevolle jeugdzorg waar jongeren tijdig passende hulp krijgen. Het rapport laat zien dat dit nog niet altijd lukt.

Daarom onderschrijven de branches de oplossingsrichtingen die Het Vergeten Kind noemt in het manifest over gesloten jeugdhulp. Alle jeugdhulpinstellingen moeten anders kijken naar kinderen die gedrag vertonen dat als ‘onaanvaardbaar’ bestempeld wordt. De echte hulpvraag moet sneller in beeld komen en daarop moet adequaat gehandeld worden. Dat betekent ook dat de juiste therapie, zonder wachtlijst, altijd beschikbaar moet zijn. Dat kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, een goede stabiele woonplek geboden wordt. En dat de jeugdhulporganisaties die zorgen voor onze meest kwetsbare kinderen kunnen investeren in voldoende medewerkers die beter worden (bij)geschoold  en meer ruimte hebben voor intervisie en intercollegiale afstemming.

Via het programma StroomOP werkt de BGZJ hard aan de verbetering van de zorg voor de meest kwetsbare kinderen. Het aantal plaatsingen in de JeugdzorgPlus is gedaald van jaarlijks 1720 kinderen in 2018 naar 1366 kinderen in 2020. Het totaal aantal kinderen dat verbleef in de JeugdzorgPlus daalde van 2135 in 2018 naar 1814 in 2020. Uit nog niet gepubliceerde cijfers blijkt dat beide dalingen verder doorzetten. De lengte van de behandelduur in de gesloten jeugdhulp blijft steken op zo’n 6 maanden, maar moet volgens de branches ook verder teruggebracht worden. Daarnaast is tijdens het project ‘ik laat je niet alleen’ een daling van 65% van het aantal ongeplande gedwongen afzonderingen gerealiseerd. Jeugdhulporganisaties brengen in de praktijk wat ze van elkaar hebben geleerd en maken momenteel nadere concrete afspraken om het aantal plaatsingen en gedwongen afzonderingen in de JeugdzorgPlus verder terug te dringen.

Lees ook:

De column van bestuurslid Bas Timman: ’37 jongeren, 37 pijnlijke verhalen, 37 redenen voor verbetering’
De Volkskrant: ‘Het gaat erom dat veel kinderen zich niet geholpen hebben gevoeld in de gesloten jeugdzorg’

Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Lieke van Domburgh
Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Rochelle
Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Jan Pieter Meijer
Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Kavita Parbhudayal
Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Marleen Luimes en Elise Melker
Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Frederique Coelman
Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Klaas Reis
Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Romy
Als morgen de JeugdzorgPlus stopt: Giovanni Coenen
We moeten blijven werken aan betere jeugdhulp, Bas Timman op SociaalWeb

 


Deel deze pagina: