17/10/2012

Reacties Jeugdzorg Nederland en gezamenlijke branches op concept wetsvoorstel Jeugdwet

Jeugdzorg Nederland én de gezamenlijke partijen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra hebben op 16 oktober hun reactie op het concept wetsvoorstel Jeugdwet naar het ministerie van VWS gestuurd....

Lees meer

08/10/2012

Reactie Jeugdzorg op rapport Commissie Samson: Jeugdzorg pakt seksueel misbruik branchebreed aan

Jeugdzorg Nederland is in het hart geraakt door het onderzoek van de Commissie Samson en betreurt ten zeerste dat jongeren binnen de jeugdzorg worden geconfronteerd met seksueel misbruik. Jeugdzorg Nederland benadrukt dat bij misbruik door...

Lees meer

21/06/2012

Hoofdpunten Stelseldebat Jeugdzorg 20 juni over Jeugdzorg

Gisteren, woensdag 20 juni, vond in de Tweede Kamer het 4 uur durende debat plaats over de stelselherziening Jeugdzorg. Bijna alle politieke partijen namen deel aan dit debat, uitgezonderd de SGP en de Partij voor...

Lees meer

04/06/2012

Transitie Jeugdzorg niet controversieel, Awbz-zorg wel

De Algemene commissie voor Jeugdzorg van de Tweede Kamer heeft op 30 mei 2012 besloten de Stelselwijziging Jeugdzorg niet controversieel te verklaren. Dit betekent dat de voorbereiding van deze stelselwijziging volgens de huidige planning –...

Lees meer

24/05/2012

Branches jeugdzorg roepen op tot kwaliteitswaarborg specialistische zorg bij stelselwijziging

Jeugdzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), GGZ Nederland en VGN hebben gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd van het kabinet op 27 april 2012. De gezamenlijke...

Lees meer

22/11/2011

Jeugdzorg Nederland: Nieuwe jeugdzorg vereist borging van kwaliteit

De zorg voor jeugd maakt in het nieuwe stelsel een grote beweging richting de vrije markt, zo blijkt uit de brief aan de Tweede Kamer van staatssecretarissen Veldhuijzen van Zanten-Hyllner en Teeven over het nieuwe...

Lees meer

20/09/2011

Jarenlange reorganisatie jeugdzorg nadelig voor kinderen en ouders

De stelselherziening jeugdzorg – de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten – wordt gefaseerd ingevoerd en pas afgerond aan het einde van 2016. Er dreigt een periode waarbij de zorg voor jeugd in...

Lees meer

21/04/2011

Decentralisatie Jeugdzorg gefaseerd & met eigen wettelijk kader

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben na lang onderhandelen een bestuursakkoord (onderhandelaarsakkoord) gesloten. Uitgangspunt van dit akkoord is een krachtige, kleine overheid die zich tot haar kerntaken beperkt en waarbij taken zo dicht mogelijk bij...

Lees meer

04/10/2010

Decentralisatie jeugdzorg versneld uitgevoerd

Uit het regeerakkoord en de financiële bijlage blijkt dat de decentralisatie van de provinciale jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVG versneld wordt uitgevoerd. In de kabinetsvisie van het demissionaire kabinet Balkenende IV was nog sprake van een...

Lees meer

01/06/2010

Parlementaire Werkgroep presenteert ‘Jeugdzorg Dichterbij’

Vanmiddag overhandigt de Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg haar bevindingen in het rapport ‘Jeugdzorg Dichterbij’ aan voorzitter Verbeet van de Tweede Kamer. Daarna presenteert de voorzitter van de parlementaire werkgroep, PvdA kamerlid Pierre Heijnen, de hoofdlijnen...

Lees meer

09/04/2010

Centrum voor Jeugd en Gezin centraal in kabinetsvisie

De teerling is geworpen. Vandaag heeft het demissionaire kabinet zijn langverwachte visie op de knelpunten in de zorg voor jeugd aangeboden aan de Tweede Kamer. De hoge status van het stuk is inmiddels afgekalfd. De...

Lees meer

28/11/2009

Inzet gemeenten cruciaal bij aanpak jeugdzorg

MOgroep Jeugdzorg roept gemeenten op zich in te zetten voor het terugdringen van de toestroom van geïndiceerde jeugdzorg. Aanleiding hiervan is het bestuursakkoord dat vandaag tussen het programmaministerie Jeugd en Gezin en IPO gesloten is....

Lees meer

10/06/2009

Commissie Paas: vrijwillige jeugdzorg naar gemeente

In het advies van de Commissie Zorg om Jeugd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt voorgesteld om de regie, zowel bestuurlijk als uitvoerend, voor alle vrijwillige hulpverlening bij de gemeenten onder te brengen....

Lees meer