14/07/2021

Handreiking voor reële tarieven gezinshuiszorg

VNG, VGN en Jeugdzorg Nederland hebben een handreiking voor de financiering van gezinshuizen opgesteld. Het doel van de handreiking is om gemeenten, jeugdhulpinstellingen en gezinshuizen een objectief hulpmiddel te bieden om met elkaar in gesprek te...

Lees meer

08/07/2021

Tweede Kamer: Landelijk minimumtarief voor jeugdbescherming

De Tweede Kamer roept het kabinet op om, samen met de VNG, te komen tot een eenduidig minimumtarief en een eenduidige verantwoordingsvorm voor jeugdbeschermingsorganisaties. CDA en PvdA, indieners van de motie, stellen dat jeugdbescherming overal...

Lees meer

05/07/2021

Jeugdbranches willen snel oplossingen na rapport inspecties

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) delen de zorgen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) over het ontbreken van tijdige begeleiding en passende hulp aan de...

Lees meer

01/07/2021

Minder gedwongen afzonderingen in de JeugdzorgPlus

Er wordt steeds minder gedwongen afgezonderd in de instellingen voor gesloten jeugdhulp, de zogenoemde JeugdzorgPlus. Onderzoekers van de Academische Werkplaats Risicojeugd concluderen in het eindrapport van het project ‘Ik laat je niet alleen’ dat er...

Lees meer

Jeugdhulppartijen slaan handen in een voor betere continuïteit jeugdhulp

Na anderhalf jaar intensieve samenwerking ondertekenen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (namens Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, de VGN en VOBC), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Veiligheid en...

Lees meer

28/06/2021

Stabilisatie pleegzorg in 2020

In 2020 hebben 17.312 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 23.093 jeugdigen. Op 31 december 2020 woonden 19.097 jeugdigen bij pleegouders. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal jeugdigen dat wacht op...

Lees meer

23/06/2021

Tweede Kamer: ‘Wie is de Ernst Kuipers van de landelijke jeugdzorg?’

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de acute problematiek in de jeugdzorg. Dat bleek gisterenavond tijdens een commissiedebat over jeugdzorg en kindermishandeling. Staatssecretaris Blokhuis kreeg kritiek, omdat hij voor de oplossing van acute...

Lees meer

21/06/2021

Ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie een week lang centraal tijdens Listen Up

  Verschillende organisaties werkten tijdens Listen Up samen om jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg een boost te geven. Tijdens de kick-off vorige week maandag gingen Tweede Kamerleden, bestuurders en wethouders met jongeren in gesprek....

Lees meer

17/06/2021

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming biedt kansen

Jeugdzorg Nederland ziet kansen voor een betere kind- en gezinsbescherming in het toekomstscenario dat de ministeries van VWS en J&V en de VNG onlangs presenteerden. In het scenario beschrijven de ministeries en gemeenten, met input...

Lees meer

BGZJ vraagt aandacht Tweede Kamer voor acute knelpunten jeugdbeleid

De grote problemen in het jeugdbeleid, zoals structurele tekorten en tekortkomingen aan het stelsel, moeten worden opgepakt aan de formatietafel. Enkele acute knelpunten verdienen echter nu de aandacht van de Tweede Kamer. Dat schrijven de...

Lees meer

28/05/2021

Gezamenlijke jeugdbranches: extra geld nu ook goed inzetten

De brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC zijn blij dat er met de uitspraak in de arbitragezaak eindelijk een doorbraak is in het slepende conflict tussen rijk en gemeenten over het jeugdzorgbudget....

Lees meer

21/05/2021

SER-advies: van systemen naar mensen

‘Voor specialistische en hoogspecialistische jeugdzorg zal de inkoop, organisatie en aansturing plaats moeten vinden op een hoger schaalniveau dan het gemeentelijke’. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in het vandaag gepubliceerde advies ‘Jeugdzorg: van systemen...

Lees meer

26/04/2021

Rapport Sint onderstreept noodzaak tot besluitvorming toekomst jeugdzorg

Het rapport van de ‘Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet’ van de Commissie Sint onderstreept de noodzaak tot stevige politieke besluiten over de toekomst van jeugdhulp en jeugdbescherming en bijbehorende financiering. Dat vinden de jeugdbranches verenigd...

Lees meer

22/04/2021

Extra jeugdzorggeld voor 2021: een goede eerste stap

Jeugdzorg Nederland is blij dat het kabinet dit jaar ruim 600 miljoen euro extra uittrekt voor de jeugdzorg. “Het is goed dat het extra geld direct gekoppeld wordt aan enkele concrete maatregelen. Anders verdwijnt deze...

Lees meer

08/04/2021

BGZJ pleit in brief aan informateur voor “knopen doorhakken en echte keuzes maken”

Oplossingen voor noodzakelijk versterking van de jeugdzorg. Daarvoor pleiten de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een brief aan informateur Tjeenk Willink. “Als het een nieuw te formeren Kabinet niet lukt het tij te...

Lees meer