02/04/2012

Op de markt

Er komt marktwerking in de jeugdzorg. Althans als het aan het kabinet ligt. Of er veel potentiële aanbieders staan te dringen is natuurlijk de vraag, maar dat terzijde. Nu wordt marktwerking gezien als Haarlemmerolie: goed...

Lees meer

31/01/2012

Nieuwe tijden

Natuurlijk, we kunnen rustig toekijken hoe de gemeenten vastlopen in het nieuwe stelsel. Valkuilen genoeg. Allerlei complexe nationale regelgeving daalt neer op de gemeenten, de zorgen van ministers worden de zorgen van de wethouders. Waar...

Lees meer

19/09/2011

Wachten

Van wachten wordt niemand beter. Nog niet zo lang geleden volgden visies over hoe het verder moet met de jeugdzorg elkaar in hoog tempo op. Jeugdzorg Nederland was de eerste, op de voet gevolgd door...

Lees meer

27/06/2011

Stelselwijziging in de praktijk

Elke stelselwijziging begint met de mededeling van de betreffende bewindslieden dat het stelsel niet wordt veranderd. We hadden het dus kunnen weten dat de boel wordt omgegooid. Geen geklaag overigens. Op papier zit het er...

Lees meer

25/04/2011

Naar één stelsel

Het langverwachte bestuursakkoord is er. De rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse gemeenten hebben afspraken over de overheveling van taken van het centrale naar het decentrale niveau. Dat is mooi. Voor het rijk althans. Want...

Lees meer

16/03/2011

De eerste stapjes

Probeer maar eens aan een geïnteresseerde buitenstaander uit te leggen hoe de jeugdzorg is georganiseerd. Niet aan beginnen, zou mijn advies zijn. Vier departementen die zich er mee bemoeien – Volksgezondheid, Onderwijs, Sociale zaken, Veiligheid...

Lees meer

11/02/2011

Werk, werk, werk

Het onderwijs is een van de natuurlijke partners van de jeugdzorg. Als kinderen uit het schoolsysteem ‘vallen’ is de slag al half verloren.Natuurlijk, voor die jongeren moet de jeugdzorg een vangnet zijn, of beter gezegd...

Lees meer

03/01/2011

Voor de bakker

Je zult op maandag maar eens warme bakker in een kleine gemeente zijn en de volgende dag tot het eervolle ambt van wethouder worden geroepen. Wat dan? Een lawine van regelingen, opdrachten en verwachtingen met...

Lees meer