26/06/2014

Kamerdebat transitie jeugdzorg: 1 augustus harde deadline

De Tweede Kamer en staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V&J) waren eensgezind: op 1 augustus 2014 moeten gemeenten duidelijkheid hebben gegeven aan jeugdhulporganisaties over de inkoop van zorg in 2015. Dan moet voor iedere...

Lees meer

18/06/2014

Branches jeugdhulp: inkoop jeugdhulp komt moeizaam op gang, zorg voor jeugd in gevaar

De aanbieders van jeugdhulp hebben nog steeds vrijwel geen zekerheid over de inkoop van jeugdhulp door gemeenten per 1 januari 2015. Ook hanteren gemeenten forse kortingspercentages. Hierdoor komt het voortbestaan van aanbieders van jeugdhulp in...

Lees meer

17/06/2014

Geluk concludeert opnieuw: geen garantie continuïteit jeugdzorg

Kinderen en ouders die nu jeugdzorg ontvangen, dienen diezelfde zorg ook na 1 januari 2015 te ontvangen. Dit noemen we ‘continuïteit van zorg.’ De TSJ concludeert opnieuw in zijn 4e rapportage dat deze simpele toezegging...

Lees meer

03/06/2014

Kabinet stelt commissie monitoren decentralisatie in

Na de zomer start een speciale commissie die monitort hoe de decentralisaties van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie naar de gemeenten verlopen. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën 28 mei bekend gemaakt tijdens een...

Lees meer

30/05/2014

Van Rijn en Teeven: 3,9 miljard naar jeugd, 3 procent korting, verantwoord overgangsjaar mogelijk

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) presenteren via de meicirculaire het definitieve budget voor jeugdhulp en jeugdzorg. Gemeenten krijgen in 2015 zo’n 3,9 miljard om hun nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Gemeenten...

Lees meer

24/04/2014

Aangenomen moties na algemeen overleg stelselherziening/transitie jeugdzorg

Dinsdag 22 april vond in de Tweede Kamer de stemming plaats over de ingediende moties tijdens het verzamel-Algemeen Overleg over de stelselherziening/transitie jeugdzorg op 17 april. Vijf moties werden aangenomen. De aangenomen moties: Over expliciet...

Lees meer

04/04/2014

Zorgen over voortgang transitie, BTW-vrijstelling jeugdzorg blijft

Op donderdagmiddag 3 april 2014 vergaderde de commissie VWS van de Tweede Kamer over de voortgang van de transitie van de jeugdzorg. Op de agenda stonden onder andere het meest recente rapport van de Transitiecommissie...

Lees meer

03/04/2014

Column: gemeenten, garandeer benodigde zorg!

Op 1 januari 2015 gaat de Jeugdwet in en zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg en de brede zorg voor jeugd (jeugd-GGZ, jeugd-LVB). De provincies en het ministerie van VWS hebben de contracten met de jeugdzorgaanbieders...

Lees meer

04/03/2014

Reactie zorgbranches op derde rapport-Geluk

Wordt de huidige aanpak niet losgelaten, dan kan de jeugdzorg niet op een verantwoorde wijze worden overgeheveld naar de gemeenten per 1 januari 2015. Dat stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd in haar derde voortgangsrapportage. Op...

Lees meer

18/02/2014

Jeugdwet met ruime meerderheid aangenomen in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Bij de hoofdelijke stemming op dinsdag 18 februari 2014 steunden 45 senatoren het wetsvoorstel en stemden 22 senatoren tegen. Ook werden er drie moties aangenomen. De...

Lees meer

13/02/2014

Minister stemt in met sectorplan jeugdzorg

Met het sectorplan jeugdzorg komt er dit jaar en volgend jaar in totaal 3,8 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in het arbeidsmarktbeleid. Werkgevers en werknemers in de jeugdzorg krijgen 1,9 miljoen euro van het rijk...

Lees meer

12/02/2014

Meerderheid voor Jeugdwet

Op dinsdag 11 februari 2014 debatteerde de Eerste Kamer ruim 12 uur over de Jeugdwet. Volgende week stemt de Eerste Kamer over de Jeugdwet. Sommige partijen beraden zich nog, maar met de steun van VVD,...

Lees meer

10/02/2014

Pleidooi voor overgangsregeling bij Jeugdwet

Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VNG en de andere bij de Jeugdwet betrokken branches (GGZ Nederland, VGN, VOBC) een brief aan de Eerste Kamer gestuurd. Op dinsdag 11 februari 2014 bespreekt de Eerste Kamer...

Lees meer

31/01/2014

Voortgang Jeugdwet: behandeling in Eerste Kamer op dinsdag 11 februari

De behandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer is vastgesteld op dinsdag 11 februari. Eind vorige week verstuurde het kabinet de memorie van antwoord op de nadere vragen die de vaste commissie VWS had...

Lees meer

Gezamenlijke branches uiten zorg over gegevensuitwisseling jeugdwet

Donderdag 30 januari heeft de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer schriftelijke vragen aan de minister gesteld over de Privacy Impact Assessment (PIA). De BGZJ (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), waaronder Jeugdzorg Nederland,...

Lees meer